تهیه و تنظیم از مهدی مخلصیان

پیشگفتار

هنگامی که سخن از پاسداشت و گسترش زبان فارسی می‌رود و گفته می‌شود که زبان فارسی باید زبان دانش مردم ایران باشد، از سوی مردم، به ویژه دانش‌آموختگان و متخصصان حوزه‌های گوناگون دانش روز این سخن گفته می‌شود که «زبان فارسی توانایی تبدیل شدن به زبان دانش روز را ندارد!». اکنون من تلاش دارم تا در این نوشته، با چند دلیل ساده نشان دهم که مانند بسیاری از زبانهای امروزی جهان که برای سخنوران خود، زبان دانش شده‌اند، زبان فارسی هم می‌تواند در قلمرو سخنوران خودش زبان دانش باشد.

ادامه مطلب
منبع : sttoolearnآیا زبان فارسی می‌تواند زبان دانش باشد؟
برچسب ها : زبان ,دانش ,فارسی ,زبان دانش ,زبان فارسی ,گفته می‌شود